Budowa jamy brzusznej: narządy jamy brzusznej i metody badania jamy brzusznej

Znajomość struktury i umiejscowienia jamy brzusznej jest ważna dla zrozumienia wielu patologicznych procesów. Organy trawienne i wydalnicze znajdują się w jamie brzusznej. Struktura brzucha musi być opisana biorąc pod uwagę względne położenie tych narządów.

Informacje ogólne

Brzuch - przestrzeń między mostkiem a miednicą

Brzuch odnosi się do przestrzeni między klatką piersiową a miednicą. Podstawą wewnętrznej struktury jamy brzusznej jest jama brzuszna, zawierająca narządy trawienia i wydzielania.

Anatomicznie, obszar jest ograniczony do przepony umiejscowionej pomiędzy jamą klatki piersiowej a jamy brzusznej. Na poziomie kości miednicy zaczyna się obszar miednicy.

Cechy budowy jamy brzusznej i jamy brzusznej determinują wiele procesów patologicznych. Narządy trawienne są trzymane razem za pomocą specjalnej tkanki łącznej, krezki.

Ta tkanka ma swoje specyficzne cechy zaopatrzenia w krew. W jamie brzusznej znajdują się również narządy innych ważnych układów - nerki i śledziony.

Wiele dużych naczyń krwionośnych odżywia tkanki i narządy jamy brzusznej. W tym obszarze anatomicznym aortę i jej gałęzie izoluje się dolną żyłę narządów płciowych oraz inne duże tętnice i żyły.

Narządy i tułowia jamy brzusznej są chronione przez warstwy mięśni, które tworzą zewnętrzną strukturę jamy brzusznej.

Struktura zewnętrzna i mięśnie brzucha

Struktura brzucha: narządy wewnętrzne

Zewnętrzna struktura jamy brzusznej nie różni się od struktury innych anatomicznych obszarów ciała. Najbardziej powierzchowne warstwy obejmują skórę i podskórną tkankę tłuszczową.

Podskórna warstwa tłuszczu w jamie brzusznej może rozwijać się w różnym stopniu u osób o różnych typach konstytucyjnych. Skóra, tłuszcz i powięź podskórna zawierają dużą liczbę tętnic, żył i struktur nerwowych.

Kolejna warstwa brzucha przedstawia mięśnie. Obszar brzucha ma wystarczająco mocną strukturę mięśniową, która pozwala chronić narządy jamy brzusznej przed zewnętrznymi wpływami fizycznymi.

Ściana brzucha składa się z kilku sparowanych mięśni, których włókna są splecione w różnych miejscach. Główne mięśnie brzucha:

 • Zewnętrzny mięsień skośny. Jest to największy i najbardziej powierzchowny sparowany mięsień brzuszny. Pochodzi z ośmiu dolnych żeber. Włókna zewnętrznego mięśnia skośnego biorą udział w tworzeniu gęstego rozcięgna jamy brzusznej i kanału pachwinowego zawierających struktury układu rozrodczego.
 • Wewnętrzny mięsień skośny. Jest to struktura pośredniej warstwy sparowanych mięśni brzucha. Mięśni pochodzi z grzebienia biodrowego i części więzadła pachwinowego. Poszczególne włókna są również związane z żebrami i kościami łonowymi. Podobnie jak zewnętrzny mięsień, mięśnie skośne wewnętrzne uczestniczą w tworzeniu szerokiego rozcięgna brzucha.
 • Poprzeczne mięśnie brzucha. To najgłębszy mięsień warstwy powierzchniowej brzucha. Włókna są związane z żebrami, grzebieniem biodrowym, więzadłem pachwinowym, powięźm piersi i miednicy. Struktura tworzy również rozcięgno i kanał pachwinowy.
 • Prosty mięsień brzucha. To długi mięsień połączony z żebrami, mostkiem i kością łonową. To właśnie ta warstwa mięśniowa tworzy tak zwaną prasę brzuszną, która jest wyraźnie widoczna w fizycznie rozwiniętych ludziach. Funkcje rectus abdominus są związane z wygięciem ciała, procesami położniczymi, defekacją, oddawaniem moczu i przymusowym wydalaniem.
 • Mięsień piramidalny. Jest to trójkątna struktura mięśniowa umiejscowiona przed dolną częścią prostego mięśnia brzucha. Włókna mięśnia piramidalnego są połączone z kością łonową i białą linią brzuszną. Mięsień może być nieobecny u 20% osób, co jest związane z indywidualnymi cechami budowy brzucha.
 • Mięśniaki i linie mięśniowe brzucha mają szczególne znaczenie dla ochrony i utrzymania kształtu struktur jamy brzusznej. Ponadto mięśnie brzucha tworzą kanał pachwinowy zawierający męski przewód nasienny i więzadło okrągłe macicy u kobiet.

Jama brzuszna

Struktura brzucha: mięśnie

Wewnętrzna struktura brzucha jest reprezentowana przez jamę brzuszną. Wnęka jest wewnętrznie wyłożona otrzewną, która ma arkusze wewnętrzne i zewnętrzne.

Między warstwami otrzewnej znajdują się narządy jamy brzusznej, naczynia i układy nerwowe. Ponadto przestrzeń między arkuszami otrzewnowymi zawiera specjalny płyn, który zapobiega tarciu.

Periton nie tylko odżywia i chroni strukturę brzucha, ale także utrwala narządy. Otrzewna tworzy tak zwaną tkankę krezkową związaną ze ścianą brzucha i narządami jamy brzusznej.

Marginesy tkanki krezkowej rozciągają się od trzustki i jelita cienkiego do dolnych części jelita grubego. Krezka ustala narządy w określonej pozycji i karmi tkanki za pomocą naczyń.

Niektóre narządy jamy brzusznej znajdują się bezpośrednio w jamie brzusznej, inne - w przestrzeni zaotrzewnowej. Takie cechy określają pozycję narządów względem płatków otrzewnej.

Narządy jamy brzusznej

Narządy znajdujące się w jamie brzusznej są powiązane z układami trawiennymi, wydalniczymi, immunologicznymi i krwiotwórczymi.

Ich wzajemne rozmieszczenie zapewnia wykonywanie wielu wspólnych funkcji.

Główne narządy żołądka:

 • Wątroba. Organ znajduje się w prawej okolicy brzusznej bezpośrednio pod przeponą. Funkcje tego ciała są związane z procesami trawienia, detoksyfikacji i metabolizmu. Wszystkie składniki odżywcze, które powstają w wyniku trawienia, trafiają wraz z krwią do komórek wątroby, gdzie usuwane są szkodliwe związki chemiczne. Wątroba bierze również udział w tworzeniu żółci niezbędnej do trawienia tłuszczów.
 • Żołądek. Organ znajduje się w lewej części brzucha pod przeponą. Jest to powiększony odcinek przewodu pokarmowego, związany z przełykiem i początkową częścią jelita cienkiego. W żołądku występują kluczowe procesy chemicznego rozkładu substratów żywnościowych. Ponadto komórki żołądka pomagają przyswajać witaminę B12, która jest niezbędna do funkcjonowania komórek ciała. Kwas chlorowodorowy zawarty w żołądku pomaga w niszczeniu bakterii.
 • Woreczek żółciowy. Narząd znajduje się pod wątrobą. Woreczek żółciowy to magazyn żółci. Kiedy składniki żywności wchodzą do dwunastnicy w celu trawienia, pęcherzyk żółciowy wydziela żółć do jamy jelitowej.
 • Trzustka. Ta struktura znajduje się poniżej żołądka między śledzioną i dwunastnicą. Trzustka jest nieodzownym organem trawiennym niezbędnym do końcowego procesu trawienia pokarmu. Żelazo wytwarza enzymy, które umożliwiają przekształcenie dużych składników żywnościowych w jednostki strukturalne niezbędne dla komórek. Ważna jest również rola trzustki w metabolizmie glukozy. Gruczoł wydziela insulinę i glukagon, które kontrolują zawartość cukru we krwi.
 • Śledziona. Narząd znajduje się w lewej części brzucha obok żołądka i trzustki. Jest to narząd hematopoezy i odporności, który pozwala odkładać składniki krwi i wykorzystywać niepotrzebne komórki.
 • Cienkie i duże jelita. W odcinkach jelita cienkiego występują główne procesy trawienia i asymilacji substratów spożywczych. Jelito grube formuje i odkłada masy kału, a także zasysa wodę.
 • Nerki. Są to sparowane organy wydalania, które filtrują przepływ krwi i wykorzystują odpady metaboliczne. Nerki są połączone z moczowodami, pęcherzem i cewką moczową. Ponadto nerki uwalniają szereg ważnych substancji niezbędnych do syntezy witaminy D i tworzenia czerwonych krwinek.

Bliskość narządów jamy brzusznej determinuje charakterystykę wielu chorób. Procesy zapalne związane z wnikaniem bakterii do jamy brzusznej mogą być śmiertelne.

Metody badania narządów brzucha

Jelito: ludzka anatomia

Liczne metody diagnostyczne pozwalają ocenić stan narządów jamy brzusznej i, jeśli to konieczne, potwierdzić obecność choroby.

Lekarze rozpoczynają badanie fizykalne pacjenta, pozwalające wykryć zewnętrzne objawy patologii. Kolejnym krokiem w diagnozie jest wyznaczenie instrumentalnych metod badawczych.

Metody badania narządów jamy brzusznej:

 • Esophagogastroduodenoscopy. Przez jamę ustną elastyczną rurkę wyposażoną w komorę wprowadza się do przewodu pokarmowego pacjenta. Urządzenie pozwala ocenić stan przełyku, żołądka i dwunastnicy.
 • Kolonoskopia. W tym przypadku rura jest wprowadzana do dolnej części przewodu pokarmowego przez odbyt. Procedura pozwala zbadać odbytnicę i jelito grube.
 • Radiografia i tomografia komputerowa. Metody pozwalają uzyskać zdjęcia jamy brzusznej.
 • Rezonans magnetyczny. Ta bardzo dokładna metoda jest często stosowana do szczegółowego badania wątroby, trzustki i pęcherzyka żółciowego.
 • Diagnostyka ultradźwiękowa. Korzystając z procedury ocenia się ogólny stan narządów jamy brzusznej.

Aby zdiagnozować określone choroby, można zastosować specjalistyczne metody, w tym biopsję i test oddechowy.

Tak więc struktura jamy brzusznej jest ważna nie tylko z punktu widzenia cech anatomicznych, ale także z punktu widzenia diagnozowania chorób.

Z anatomią ludzkiego żołądka, zostaniesz wprowadzony do wideo:

Jak są narządy wewnętrzne osoby, zdjęcia?

Jak są narządy wewnętrzne osoby, zdjęcia?

Pytany o zdjęcia wewnętrznych narządów człowieka? Oto zdjęcie:

I nie jest to najbardziej odrażająca opcja, ponieważ mamy przed sobą manekin, jeśli można to tak nazwać. Nie położę wnętrzności tego człowieka.

Cóż, jeśli interesująco jest wyglądać schematycznie, z podpisami samych ciał, oto:

Postanowiłem dołączyć obrazek do profilu, ponieważ już w odpowiedziach jest wystarczająco dużo anfasów.

Nie jest to dla mnie najbardziej przyjemne zajęcie, rozpatruję narządy wewnętrzne człowieka, ale muszę znać ich lokalizację, dlatego na przykład wybrałem czarno-biały rysunek schematyczny.

Wszyscy wiemy, że mamy serce, płuca, nerki, żołądek i tak dalej, ale nie wszyscy wiedzą, gdzie są.

Wszystko jest dostępne i zrozumiałe.

Nasze narządy wewnętrzne są podstawą życia, możesz żyć bez ręki lub palca, ale nie możesz bez serca i nerek.

Narządy wewnętrzne obejmują mózg i rdzeń kręgowy.

Nie jest tajemnicą, że struktura osoby, położenie wszystkich narządów wewnętrznych po raz pierwszy w szkole (prawdopodobnie w klasie 8-9), w podręcznikach biologii, te fotografie zostały zrobione. Aby zrozumieć szczegóły tego problemu, konieczne będzie przyjrzenie się literaturze medycznej.

W jamie klatki piersiowej osoby jest głównym narządem wewnętrznym - serce. Znajduje się nad przeponą oddzielającą jamę klatki piersiowej od brzucha i lekko przesuniętą w lewą stronę. Tutaj po bokach są lekkie, sięgające do nich oskrzela i tchawica. Na samym szczycie krtani tarczycy, za mostkiem znajduje się grasica, grasica.

W jamie brzusznej po prawej stronie jest wątroba, a pod nią pęcherzyk żółciowy, w lewej części żołądek z trzustką i śledzioną. Poniżej jelita za bokami kręgosłupa nerki z nadnerczami. Od nerek idź moczary do pęcherza, który jest już w jamie miednicy małej.

U mężczyzn w prostacie drobnej miednicy, u kobiet macicy z przydatkami macicy - jajniki i pochwę.

Struktura ludzkiego ciała, a następnie w ludzkim ciele są narządy wewnętrzne, można zobaczyć na zdjęciu poniżej.

W zależności od płci osoby (płci męskiej lub żeńskiej), będzie inna struktura układu rozrodczego w ciele, co widać na poniższym zdjęciu.

Aby dowiedzieć się więcej na temat struktury człowieka (nie tylko zewnętrznego, ale także wewnętrznego), można studiować naukę "Anatomii", która bada to wszystko w szczegółach.

Tu zbyt dobrze, układ ciał osoby

Wszyscy wiedzą, że serce jest po lewej (przeważnie), a płuca za klatką piersiową, nerki po bokach w talii i tak dalej. I dlaczego tak się znajduje wewnętrzne organy danej osoby?

Najważniejsze narządy znajdują się za ludzką klatką piersiową, co zapewnia ochronę przed różnego rodzaju uszkodzeniami. Rozważ lokalizację niektórych narządów.

Mózg - ważny organ układu nerwowego, odpowiedzialny za procesy psychiczne człowieka, aktywność nerwową. Mózg znajduje się w czaszce i składa się z lewej i prawej półkuli, móżdżku, mostka wariolowego, podłużnego mostka, który przechodzi w grzbiet.

Serce - quot; enginequot; ludzkie życie, znajduje się głównie po lewej stronie w górnej części klatki piersiowej.

Lekki - są całkowicie za klatką piersiową, dzięki naszemu światłu nasz organizm jest nasycony tlenem i pozbywa się dwutlenku węgla.

Żołądek - znajduje się po lewej stronie w górnej części jamy brzusznej.

Wątroba - Główna część po prawej znajduje się pod przeponą w górnej części jamy brzusznej.

Najlepiej studiować ten materiał na manekinie, jego koszt to około 40-50 dolarów, są one wytwarzane w Chinach:

Jeśli masz już normalne nerwy, a narządy ludzkie nie powodują odrazy, to obserwuj i ucz się dobrze na animowanych obrazach:

Kiedy już jesteś przygotowany, idź do gabinetu w kostnicy.

Samo położenie narządów wewnętrznych dzieli się na dwa czynniki: od większej potrzeby do mniejszej i od przyjęcia do wydalenia.

spojrzał na różne obrazy, to bardziej szczegółowe i bardzo wizualne.

ci, którzy wyszorowali podkład na anatomii, są dedykowani)))

To zdjęcie pokazuje strukturę ludzkiego ciała i umiejscowienie narządów wewnętrznych.

dla każdej osoby bardzo ważne jest, aby wiedzieć, gdzie jest i jakie są narządy. ta wiedza jest ważna nie tylko dla lekarzy, ale także dla zwykłych ludzi. jest elementarny, aby wiedzieć, co może zaszkodzić w tym czy innym miejscu.

drugie zdjęcie pokazuje strukturę mózgu. w pytaniu nie było, ale wciąż w temacie

Chociaż struktura organów wewnętrznych jest badana w szkołach, większość ludzi całkowicie zapomina o tym, co i gdzie. Chociaż bardzo ważne jest, aby wiedzieć, przynajmniej po to, aby zrozumieć, o co się martwisz, jeśli nagle gdzieś się rozchoruje. Jeśli znasz strukturę, zrozumiesz, na co przede wszystkim zwrócić uwagę.

Na tej figurze można wziąć pod uwagę strukturę zarówno z tyłu, jak i z przodu.

Rozmieszczenie narządów u ludzi (zdjęcie). Narządy wewnętrzne człowieka: układ

Znajomość struktury i umiejscowienia narządów wewnętrznych jest niezwykle ważna. Jeśli nie dokładnie zbadać tę kwestię, to przynajmniej powierzchowne zrozumienie w jaki sposób i gdzie jest to czy tamto ciało, będzie szybko znaleźć swoją drogę w przypadku bólu i jednocześnie właściwie zareagować. Wśród wewnętrznych znajdują się zarówno narządy jamy klatki piersiowej i miednicy, jak i narządy jamy brzusznej człowieka. Ich lokalizacja, schematy i ogólne informacje są przedstawione w tym artykule.

Organy

Ciało ludzkie jest złożonym mechanizmem, składającym się z ogromnej liczby komórek, które tworzą tkanki. Z ich oddzielnych grup uzyskuje się narządy, które są zwykle nazywane wewnętrznymi, ponieważ układ organów w człowieku jest wewnątrz.

Wiele z nich jest znanych prawie wszystkim. I w większości przypadków, gdy gdzieś nie boli, ludzie, z reguły, nie myślą o tym, co mają w sobie. Niemniej jednak, nawet jeśli schemat umiejscowienia narządów ludzkich jest powierzchowny, gdy choroba wystąpi, wiedza ta znacznie uprości wyjaśnienie do lekarza. Również zalecenia tego ostatniego staną się bardziej zrozumiałe.

Układ narządów i aparatów

Pod pojęciem systemu rozumie się specyficzną grupę narządów, która ma związek planów anatomicznych i embriologicznych, a także pełni jedną funkcję.

Z kolei aparat, którego narządy są ściśle ze sobą powiązane, nie ma pokrewieństwa właściwego systemowi.

Splanchnology

Badanie i układanie narządów u ludzi uważa się za anatomię w specjalnej sekcji, którą nazywa się splanchnology, doktryną wnętrza. Chodzi o struktury znajdujące się w jamach ciała.

Przede wszystkim są to narządy ludzkiej jamy brzusznej uczestniczące w trawieniu, których układ jest następujący.

Dalej są układy moczowo-płciowe, moczowe i narządów płciowych. Również w tej sekcji badano gruczoły dokrewne zlokalizowane w pobliżu tych systemów.

Do narządów wewnętrznych należy również mózg. W czaszce znajduje się głowa, aw kanale kręgowym - grzbiet. Ale w ramach rozważanej sekcji struktury te nie są badane.

Wszystkie narządy pojawiają się w formie układów funkcjonujących w pełnej interakcji z całym organizmem. Istnieją układy oddechowe, moczowe, trawienne, endokrynne, rozrodcze, nerwowe i inne.

Układ narządów u ludzi

Są w kilku określonych wnękach.

Tak więc w skrzyni znajdującej się w skrzyni i górnej przepony są trzy inne. Jest to pelicard z sercem i dwoma opłucnami po obu stronach płuc.

W jamie brzusznej są nerki, żołądek, większość jelit, wątroby, trzustki i innych narządów. To tułów umieszczony poniżej przepony. Obejmuje jamy brzuszne i miednicze.

Brzuch dzieli się na przestrzeń zaotrzewnową i jamę otrzewnej. Miednica zawiera układy wydalnicze i rozrodcze.

Aby dokładniej zrozumieć położenie ludzkich narządów, poniższe zdjęcie służy jako uzupełnienie powyższego. Po jednej stronie jamy są przedstawione z jednej strony, a z drugiej strony z głównych narządów, które są w nich.

Struktura i układ ludzkich narządów

Są one rozmieszczone w dwóch kategoriach: wydrążony lub rurowy (na przykład, jelito lub żołądek, ale i miąższu) i gęstą (na przykład, wątroby lub trzustki).

Pierwsze w swoich tubach mają kilka warstw, które nazywane są muszlami. Od środka jest wyłożona błoną śluzową, która pełni głównie funkcję ochronną. Większość narządów ma fałdy z wyrostkami i depresjami. Ale są też całkowicie gładkie błony śluzowe.

Następnie jest podśluzówkowa, która składa się z tkanki łącznej i jest ruchoma.

Oprócz nich znajduje się muskularna błona z kolistymi i podłużnymi warstwami oddzielonymi tkanką łączną.

Na ludzkim ciele są mięśnie gładkie i prążkowane. Gładkie - przeważają w rurce oddechowej, narządach moczowo-płciowych. W rurze przewodu pokarmowego mięśnie prążkowane znajdują się w górnych i dolnych obszarach.

W niektórych grupach narządów znajduje się inna skorupa, w której przechodzą naczynia i nerwy.

Wszystkie składniki układu trawiennego i płuc mają błonę surowiczą, która jest utworzona przez tkankę łączną. Jest gładka, dzięki czemu nieznacznie przesuwa się o siebie wnętrza.

Narządy miąższowe, w przeciwieństwie do poprzednich, nie mają jamy. Zawierają funkcjonalne (miąższ) i tkanki łącznej (zrębu). Komórki wykonujące główne zadania tworzą miąższ, a miękki rdzeń narządu tworzy zrąb.

Narządy męskie i żeńskie

Za wyjątkiem narządów płciowych układ ludzkich narządów - zarówno mężczyzn, jak i kobiet - jest taki sam. W kobiecym ciele są na przykład pochwa, macica i jajniki. U mężczyzny - gruczołu krokowego, pęcherzyków nasiennych i tak dalej.

Ponadto, narządy męskie, z reguły, są większe niż kobiety i ważą odpowiednio więcej. Chociaż, oczywiście, spotyka się i vice versa, gdy kobiety mają duże formy, a mężczyźni - małe.

Wymiary i funkcje

Ponieważ układ ludzkich narządów ma swoją własną charakterystykę i wielkość. Na przykład małe gruczoły nadnercze wyróżniają się na tle małych, a duże - jelito.

Jak wiadomo z anatomii i pokazuje rozmieszczenie narządów ludzkich zdjęcia podanego powyżej, całkowita waga wnętrzności może wynosić około dwudziestu procent całkowitej masy ciała.

W obecności różnych chorób rozmiar i waga mogą zarówno maleć, jak i wzrastać.

Funkcje narządów są różne, ale są ściśle ze sobą powiązane. Można je porównać do muzyków grających na swoich instrumentach pod batutą dyrygenta. W orkiestrze nie ma niepotrzebnych muzyków. Podobnie jednak w ludzkim ciele nie ma jednej zbędnej struktury i systemu.

Na przykład ze względu na oddychanie, układ trawienny i wydalniczy następuje wymiana między środowiskiem zewnętrznym a ciałem. Narządy rozrodcze zapewniają reprodukcję.

Wszystkie te systemy są niezbędne.

Systemy i aparatura

Rozważ wspólne cechy poszczególnych systemów.

Szkielet to układ mięśniowo-szkieletowy, który obejmuje wszystkie kości, ścięgna, stawy i mięśnie somatyczne. Od tego zależy zarówno proporcja ciała, jak i ruch i lokomocja.

Położenie narządów w ludzkim układzie krążenia zapewnia przepływ krwi w żyłach i tętnicach, nasycając komórkom tlenu i substancji odżywczych, z jednej strony, i usuwa dwutlenek węgla z odpadów innych substancji z organizmu, z drugiej strony. Głównym organem jest serce, które nieustannie pompuje krew przez naczynia.

Układ limfatyczny składa się ze naczyń, naczyń włosowatych, przewodów, pni i węzłów. Pod niskim ciśnieniem limfa przemieszcza się przez rurki, zapewniając usuwanie odpadów.

Wszystkie narządy wewnętrzne człowieka, których układ pokazano poniżej, są regulowane przez układ nerwowy, który składa się z części środkowej i obwodowej. Główna część obejmuje rdzeń kręgowy i mózg. Peryferyjne składa się z nerwów, splotów, korzeni, zwojów i zakończeń nerwowych.

Funkcje systemu są wegetatywne (odpowiedzialne za transfer impulsów) i somatyczne (łączące mózg ze skórą i MTO).

System sensoryczny ma główną rolę w ustalaniu reakcji na zewnętrzne bodźce i zmiany. Obejmuje nos, język, uszy, oczy i skórę. Jego wystąpienie jest wynikiem działania układu nerwowego.

Układ hormonalny wraz z układem nerwowym reguluje reakcje wewnętrzne i wrażenia środowiska. W jej pracy zależą emocje, aktywność psychiczna, rozwój, wzrost, dojrzewanie.

Głównymi narządami są tarczycy i trzustki, jądra lub jajniki, nadnercza, epifiza, przysadka i grasica.

Układ reprodukcyjny jest odpowiedzialny za reprodukcję.

Układ moczowy jest całkowicie w jamie miednicy. Ona, podobnie jak poprzednia, różni się w zależności od płci. Potrzeba tego systemu polega na wnioskowaniu toksycznych i obcych związków, nadmiaru różnych substancji przez mocz. Układ moczowy składa się z nerek, cewki moczowej, moczowodów i pęcherza moczowego.

Układ trawienny to narządy wewnętrzne osoby w jamie brzusznej. Schemat ich lokalizacji jest następujący:

Jego funkcja, logicznie oparta na nazwie, polega na ekstrakcji i dostarczaniu składników odżywczych do komórek. Lokalizacja ludzkich narządów jamy brzusznej daje ogólne pojęcie o procesie trawienia. Składa się z mechanicznego i chemicznego przetwarzania żywności, absorpcji, podziału i wydalania odpadów z organizmu.

Układ oddechowy składa się z przegród górnych (nosogardła) i dolnych (krtani, oskrzeli i tchawicy).

Układ odpornościowy jest obroną organizmu przed nowotworami i patogenami. Składa się z grasicy, tkanki limfatycznej, śledziony i węzłów chłonnych.

Skóra chroni organizm przed zmianami temperatury, wysuszeniem, uszkodzeniem i przedostaniem się do niego patogenów i toksyn. Składa się ze skóry, paznokci, włosów, gruczołów łojowych i potowych.

Narządy wewnętrzne - podstawa życia

Możesz powiedzieć, że one są podstawą życia. Trudno jest żyć bez dolnej i górnej kończyny, ale wciąż jest to możliwe. Ale bez serca i wątroby człowiek nie może w ogóle żyć.

Tak więc istnieją narządy, które są niezwykle ważne, i są takie, bez których życie jest trudne, ale jest to możliwe.

W tym przypadku niektóre z pierwszych składników mają strukturę pary, a bez jednego z nich cała funkcja przechodzi do reszty (na przykład do nerek).

Niektóre struktury są w stanie się zregenerować (dotyczy to wątroby).

Natura obdarzyła ludzki organizm złożonym systemem, do którego musi zwracać uwagę i dbać o to, co jest mu dane w wyznaczonym czasie.

Wiele osób zaniedbuje najbardziej podstawowe rzeczy, które mogą utrzymać ciało w porządku. Z tego powodu on przed czasem staje się bezwartościowy. Pojawiają się choroby i człowiek wychodzi z życia, gdy nie zrobił wszystkich rzeczy, które powinien był zrobić.

Narządy jamy brzusznej u mężczyzn i kobiet

Złożone ciała dwóch głównych systemów: układu pokarmowego i układu moczowo-płciowego znajduje się w jamie brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej człowieka zarówno u mężczyzn jak i kobiet - ma swój własny układ, budowę anatomiczną i klucz osobennosti.Nalichie podstawowa wiedza z zakresu anatomii ludzkiego ciała jest ważna dla każdego, przede wszystkim dlatego, że pomaga zrozumieć procesy w nim występujące.

WAŻNE WIEDZIEĆ! Zmiana barwy kału, biegunki lub biegunki wskazuje na obecność w ciele. Czytaj więcej >>

Brzuch (łacińskie cavitas abdominalis.) - przestrzeń jest ograniczona w górnej części membraną (kopuła mięśni, które oddziela klatkę piersiową z brzucha), z przodu i po bokach - przednią ścianę brzucha, z tyłu - kręgosłupa i dolnej - membrany krocza.

Jama brzuszna obejmuje nie tylko narządy związane z przewodem pokarmowym, ale także narządy układu moczowo-płciowego. Otrzewna obejmuje narządy na różne sposoby.

Warto zauważyć, że narządy można podzielić na bezpośrednio związane z jamą brzuszną i te, które znajdują się w przestrzeni zaotrzewnowej.

Jeśli mówimy o narządach związanych z układem trawiennym, to ich funkcje są następujące:

 • realizacja procesów trawiennych;
 • wchłanianie składników odżywczych;
 • funkcja odpornościowa;
 • odtruwanie toksyn i trucizn;
 • wdrażanie procesów hematopoeza;
 • funkcja endokrynna.

Jeśli chodzi o narządy układu moczowo-płciowego:

 • uwalnianie produktów przemiany materii;
 • funkcja reprodukcyjna;
 • funkcja endokrynna.

Jeśli więc spojrzysz na nacięcie przedniej ściany brzusznej pod ludzką przeponą, to zaraz pod nią widzisz następujące narządy:

 1. 1. Brzuszna część przełyku - niewielki obszar o długości 1-3 cm, który natychmiast przechodzi do żołądka.
 2. 2. Żołądek (gaster) - worek mięśniowy o pojemności około 3 litrów.
 3. 3. Wątroba (hepar) - największy gruczoł trawienny, znajdujący się po prawej stronie pod przeponą;
 4. 4. Woreczek żółciowy (vesica fellea) to wydrążony narząd, który gromadzi żółć i znajduje się pod wątrobą w dole pęcherzyka żółciowego.
 5. 5. trzustki (trzustka) - drugą co do wielkości, po wątroby pokarmowego zheleza.Lezhit za żołądka w przestrzeni pozaotrzewnowej lewej.
 6. 6. Śledziona (zastawka) - znajduje się za żołądkiem w górnej jamy brzusznej po lewej stronie.
 7. 7. jelita cienkiego (intestinum tenue) - znajduje się pomiędzy żołądku i jelicie grubym i obejmuje trzy punkty, które leżą w kolejności: dwunastnicy, jelita czczego, jelita krętego.
 8. 8. okrężnicy (intestinum crassum) - rozpoczyna się w jelicie cienkim, a kończy się z powrotem prohodom.Takzhe składa się z kilku Jednostki: jelito ślepe, okrężnicę (która składa się z rosnącym, poprzecznej, malejącym sigmoidowych dwukropek), odbytnicy.
 9. 9. Nerki (nerki) to sparowane narządy zlokalizowane w przestrzeni zaotrzewnowej.
 10. 10. Nadnercza (glandulae suprarenale) - połączone gruczoły leżące na nerkach znajdują się w przestrzeni zaotrzewnowej.
 11. 11. Ureter (moczowód) - sparowane rurki, które łączą nerki z pęcherzem, a także leżą w przestrzeni zaotrzewnowej.
 12. 12. Pęcherz (urologia z pęcherza moczowego) jest pustym narządem leżącym w małej miednicy.
 13. 13. macica (macica), pochwy (pochwy), jajnika (Ovarium) - żeńskie narządy płciowe, które leżą w miednicy, związane z narządów jamy brzusznej.
 14. 14. Pęcherzyki nasienne (vesiculæ seminales) i gruczołu krokowego (prostata) są męskimi narządami rodnymi małej miednicy.

Struktura narządów należących do narządów przewodu pokarmowego jest taka sama zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.

Żołądek jest mięśniową jamą, która leży między przełykiem a dwunastnicą. Służy do gromadzenia żywności, mieszania i trawienia, a także częściowej absorpcji substancji.

W anatomicznej budowie żołądka wyróżnia się ściany przednią i tylną. Ich połączenie z góry tworzy małą krzywiznę żołądka, a od dołu - większą krzywiznę. Pozycja przejściowa przełyk do żołądka - otwarcie serca (na 11 kręgów piersiowych) i miejsce przejścia żołądka do dwunastnicy - odźwiernika otwierania (otwór), odźwiernika - 1 w kręgach lędźwiowych. Do żołądka przypisana jest również dolna część żołądka, znajdująca się po lewej stronie kardiologicznego otworu, w którym gromadzą się gazy. Ciało żołądka jest jego największą częścią, leżącą między dwoma otworami, a przybliżona objętość żołądka wynosi 3 litry.

Ściana żołądka obejmuje błonę śluzową, muskularną i surowiczą:

Wątroba jest największym gruczołem trawiennym ludzkiego ciała. Narządów miąższowych, który służy do wydzielania żółci neutralizacji toksyny oraz toksyn, krwinek u płodu w czasie ciąży i udział w różnorodnych procesach metabolicznych.

W pojedynczych powierzchni wątroby 2: przeponowy naprzeciwko membrany trzewnego pogranicza innych narządów jamy brzusznej. Wątroba jest podzielona na dwie duże części: prawą i lewą, z prawą dużą. Innym ważnym stopień wątroby - bramę w wątrobie, w tym bramy Wiedeń, tętnica wątrobowa i nerwów i GO - wspólnego przewodu wątrobowego, limfa sosudy.Sam ciała składa się z małych hepatocytach, które są zaangażowane w wytwarzanie żółci.

Pęcherzyka żółciowego - organy puste, który bierze udział w gromadzeniu żółci. Leży pod wątrobą w dole pęcherzyka żółciowego.

Organowi temu przydzielono dno, które wystaje spod dolnej krawędzi wątroby; szyjka - wąski koniec, cel związany z ciała i wątroby, pęcherza - rozszerzenie leżącego między dnem i szyi sheykoy.Ot Przewód cystic wypływających, które jest przyłączone do wspólnego przewodu wątrobowego, tworzy wspólny kanał żółci. On już z kolei otwiera się na dwunastnicę.

Ściana pęcherzyka żółciowego składa się z błon śluzowych, podśluzówkowych, mięśniowych i surowiczych:

Trzustka jest drugą co do wielkości po wątrobie z żelaza GIT. Znajduje się za żołądkiem w przestrzeni zaotrzewnowej.

W anatomicznej budowie trzustki głowa, ciało i ogon są wydalane. Głowa gruczołu znajduje się po prawej stronie, blisko trzustki, a ogon wskazuje na lewo, zbliżając się do bram śledziony. Trzustka wytwarza sok trzustkowy, bogaty w enzymy niezbędne do trawienia, a także hormon insuliny regulujący poziom glukozy we krwi.

Śledziona jest narządem limfatycznym parenchymalnym. Znajduje się po lewej stronie w górnej części jamy brzusznej, bezpośrednio pod przeponą, za żołądkiem.

To ciało wyróżnia się 2 powierzchniami: przeponą i ciałem trzewnym oraz 2 biegunami: tylną i przednią. Śledziona jest pokryta od zewnątrz kapsułką, a wewnątrz znajduje się miąższ, który dzieli się na czerwony i biały. Śledziona pełni funkcję krwiopochodnej, funkcji odpornościowej, krwiotwórczej i płodowej.

Jelito cienkie jest najdłuższym organem układu trawiennego (u mężczyzn - 7 m, u kobiet - 5 m).

Jelito cienkie składa się z 3 części: dwunastnicy, jelita czczego i jelita krętego.

Dwunastnica ma długość około 30 cm, leży pomiędzy żołądkiem a jelita czczego. Ma cztery części: górną, zstępującą, poziomą, wznoszącą.

Chudy i biodrowy tworzą krezkową część jelita cienkiego, ponieważ mają krezkę. Zajmują większość hipogastrium. Pętelki jelita czczego leżą w lewej górnej części i jelicie krętym - w prawej dolnej części jamy brzusznej.

Ściana jelita cienkiego składa się z błon śluzowych, podśluzówkowych, mięśniowych i surowiczych:

Jelito grube znajduje się od jelita cienkiego do odbytu.

Składa się z kilku działów: kątnicy; okrężnica (obejmuje rosnącą, poprzeczną, zstępującą, esowatą okrężnicę); odbytnica. Całkowita długość wynosi około 1,5 m.

Okrężnica ma wstążki - podłużne włókna mięśniowe; Haustery - małe wypukłości w formie worków między wstążkami i procesami gruczołowymi - wysunięcie surowiczej błony z tkanką tłuszczową w środku.

Aneks rozciąga się od jelita ślepego o 2-20 cm.

W połączeniu jelita krętego w ślepym jest otwór biodrowo-jelitowy.

Gdy wstępująca okrężnica przechodzi do poprzecznej okrężnicy, tworzy się prawy zgięcie okrężnicy, a w przejściu poprzecznym do zstępującego, lewy.

Ściana ślepej i okrężnicy obejmuje błony śluzowe, podśluzówkowe, mięśniowe i surowicze.

Esmoidalna okrężnica rozpoczyna się od zstępującej okrężnicy i kontynuuje w linii prostej, gdzie kończy się otworem odbytu.

Długość odbytnicy wynosi 15 cm, gromadzi się i usuwa stolec. Na poziomie sacrum tworzy ekspansję - ampułkę (gromadzenie się w niej), a następnie kanał odbytu, który otwiera się odbytem.

Ściana odbytnicy składa się z błon śluzowych, podśluzówkowych, mięśniowych i surowiczych.

Nerki są sparowanymi narządami miąższowymi.

Znajdują się one w przestrzeni zaotrzewnowej. Prawa nerka znajduje się nieco niżej niż lewa, ponieważ graniczy z wątrobą. W kształcie przypominają fasolę. Na zewnątrz każda nerka jest pokryta włóknistą kapsułką, a miąższ składa się z substancji korowych i mózgowych. Struktura tych narządów determinuje ich funkcję. Wewnątrz każdej nerki jest system małych kielichów nerek przekształca dużej nerek kielicha, i z kolei uchodzi do miedniczki nerkowej, który odchodzi od moczowodu w celu usunięcia nagromadzonych moczu. Jednostką strukturalną i funkcjonalną nerki jest nefron.

Nadnercza są połączonymi gruczołami zlokalizowanymi na nerkach.

Składają się z substancji korowej i mózgu. W substancji korowej wyróżniamy 3 strefy: kłębuszkowe, wiązkowe i siatkowe. Główną funkcją nadnerczy jest gruczoł dokrewny.

Ureters to dwie rurki, które spływają z nerek i łączą je z pęcherzem.

Ściana narządu reprezentowana jest przez błony śluzowe, mięśniowe i tkanki łącznej.

Pęcherz jest pustym narządem, który gromadzi mocz w ludzkim ciele.

Rozmiar narządu może się różnić w zależności od ilości zawartej w nim treści. Od dołu narządy zwężają się nieco, przechodząc w szyjkę pęcherza, który kończy się cewką moczową. Również w pęcherzu umieszcza się ciało - większość i dolną - dolną część, a na tylnej powierzchni dwa moczowody wpływają do pęcherza moczowego, który dostarcza mocz z nerek. W dolnej części pęcherza wyodrębnia urocystic trójkąta, którego podstawa jest utworzona moczowodu otwór i górną - otwarcie cewki kanala.V Ten trójkąt jest zwieracza wewnętrznego, które zapobiega mimowolne oddawanie moczu.

Macica jest mięśniowym narządem, w którym płód rozwija się w czasie ciąży. Składa się z kilku części: dna, ciała i szyi. Dolna część szyjki macicy przechodzi do pochwy. Macica ma również 2 powierzchnie: przednią, skierowaną do pęcherza i pleców, zwróconą w stronę odbytnicy.

Ściana ciała ma specjalną strukturę: obwodową (błonę surowiczą), mięśniak, mięśnie maciczne, błona śluzowa.

Pochwa to muskularny organ o długości około 10 cm. Ściana pochwy składa się z 3 warstw: tkanki śluzowej, mięśniowej i łącznej. Dolna część pochwy otwiera się na progu. Ściany pochwy są zasypane gruczołami, które produkują śluz.

Jajnik jest parowanym organem żeńskiego układu rozrodczego, który pełni funkcję reprodukcyjną. Składają się z tkanki łącznej i substancji kory mózgowej z pęcherzykami w różnych stadiach rozwoju.

Normalnie jajniki w badaniu ultrasonograficznym wyglądają tak:

Pęcherzyki nasienne są połączonymi narządami męskiego układu rozrodczego. Tkanka tego narządu ma strukturę w postaci komórek.

Gruczoł prostaty (gruczołu krokowego) jest gruczołem męskim. Okrąża kręgosłup pęcherza.

W jamie brzusznej ludzkiego ciała, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, istnieje kompleks narządów wewnętrznych dwóch najważniejszych układów: trawiennego i moczowo-płciowego. Każdy organ ma swoje własne położenie, strukturę anatomiczną i własne cechy. Podstawowa znajomość anatomii człowieka prowadzi do lepszego zrozumienia struktury i pracy ludzkiego ciała.

I trochę o sekretach.

Jeśli kiedykolwiek próbowałeś wyleczyć PANCREATITIS, jeśli tak, to na pewno napotkasz następujące trudności:

 • Leczenie, wyznaczone przez lekarzy, po prostu nie działa;
 • terapia substytucyjna leków, dostanie się do ciała z zewnątrz, pomoc tylko w momencie przyjęcia;
 • NIEPOŻĄDANE EFEKTY PRZYJĘCIA TABLETEK;

A teraz odpowiedz na pytanie: czy jesteś z tego zadowolony? Zgadza się - czas to skończyć! Czy się zgadzasz? Nie marnuj pieniędzy na bezużyteczne leczenie i nie marnuj czasu? Własnością dlaczego zdecydowaliśmy się opublikować link do bloga jednego z naszych czytelników, który szczegółowo opisuje ona wyleczyć zapalenie trzustki bez pigułki, bo naukowo udowodnione, że tabletki nie ją leczyć. Oto sprawdzona metoda.

Lokalizacja narządów wewnętrznych człowieka. Anatomia człowieka i struktura ludzkich narządów - Schemat, opis, zdjęcie

Aby zobaczyć narządy własne, możliwe jest skierowanie ich do eksperta z US-diagnostyki, która pokaże wam układ organów wewnętrznych i dokona porównania ze standardowymi wskaźnikami. W tym artykule przedstawimy informacje na temat lokalizacji narządów w ludzkim ciele i krótko opiszemy ich główne funkcje.

Narządy wewnętrzne człowieka

Narządy wewnętrzne są ukryte przed oczami, a czasami trudno jest określić, do jakiego konkretnego organu istnieją dziwne odczucia lub bóle. Dzisiaj zrozumiemy sytuację narządów wewnętrznych człowieka.

Organy wewnętrzne anatomii człowieka

Ogólnie rzecz biorąc, narządy wewnętrzne osoby są podzielone na trzy obszary:

 • jama brzuszna
 • jamy klatki piersiowej
 • duży i mały obszar miednicy

Narządy wewnętrzne to także:

Praca wszystkich narządów wewnętrznych, koordynowana przez niewidzialne oko, zapewnia normalną żywotną aktywność ludzkiego ciała.

Opis pojedynczych narządów wewnętrznych człowieka

Jeśli chcesz mówić szczegółowo o każdym organie, w skrócie możesz wymienić:

 • Mózg jest centralnym organem całego układu nerwowego, który koordynuje pracę wszystkich systemów ciała, średnio, ciężar mózgu od 1,2 do 1,4 kg.
 • Język - jest niezbędny do dotyku i postrzegania smaku, przetwarzania żywności i mowy.
 • Gruczoł tarczycy - o wadze zaledwie 20 g wykonuje najważniejsze funkcje w celu zapewnienia metabolizmu i utrzymania homeostazy.
 • Membrana umieszczona na granicy między dwoma wnękami pełni funkcję podporową, zapewnia ciśnienie robocze w leżących u podstaw narządach, a także bierze udział w procesie oddychania.

Ludzkie narządy klatki piersiowej: lokalizacja

Są uporządkowane w następujący sposób:

 • Serce jest centralnym elementem układu sercowo-naczyniowego, płuca znajdują się po prawej i lewej stronie, większość ludzi ma serce na lewo od centralnej linii klatki piersiowej, ale są wyjątki.
 • Płuca - centralny narząd układu oddechowego, zajmujący prawie całą przestrzeń klatki piersiowej, podstawę opierają się o przeponę.
 • Oskrzela - są rurkowatymi procesami tchawicy, mimo że organ jest sparowany, wymiary jego części nie są takie same. Przez nich tlen wnika do płuc, niezbędny do życia.
 • Grasica jest jednym z najważniejszych narządów odpowiedzialnych za odporność, ma niewielki rozmiar i znajduje się w górnej części klatki piersiowej.

Narządy brzuszne osoby: lokalizacja

Są uporządkowane w następujący sposób:

 • Żołądek - znajduje się po lewej stronie pod przeponą, rozpoczyna proces pierwotnego trawienia napływającego pokarmu, to on sygnalizuje początek sytości.
 • Trzustka - zgodnie z nazwą znajduje się pod żołądkiem i jest odpowiedzialna za produkcję enzymów niezbędnych do trawienia pokarmu, a także zapewnia metabolizm tłuszczów, białek i węglowodanów.
 • Śledziona znajduje się po lewej stronie za żołądkiem, jest odpowiedzialna za hematopoezę i odporność.
 • Nerki zlokalizowane są symetrycznie w dolnej części otrzewnej, odpowiedzialne za funkcje moczowo-wydalnicze.
 • Wątroba jest usytuowany poniżej membrany i podzielono na 2 części, organu właściwej eliminacji, trucizn, toksyn, wyeliminowanie elementów, odpowiedzialnych za tworzenie się krwi podczas ciąży i więcej.
 • Woreczek żółciowy znajduje się pod wątrobą i gromadzi się w nim żółć, długość graniczna narządu wynosi 10 cm, przypomina kształt gruszki, przez drogi żółciowe, skumulowany płyn wchodzi do jelita.
 • Jelito znajduje się w dolnej części jamy brzusznej i składa się z dwóch części - jelita cienkiego i grubego, w nim pożyteczne substancje wchłaniają się i wchodzą do krwi.
 • Dodatek - mały odcinek długości ślepej osiąga 12 cm, średnica mniej niż 1 cm, pełni funkcję ochronną, zapobiegając rozwojowi chorób przewodu pokarmowego.

Narządy małej i dużej miednicy człowieka: lokalizacja

Są uporządkowane w następujący sposób:

 • Pęcherz - gromadzi mocz przed rozpoczęciem oddawania moczu, znajduje się w dolnej części przed kością łonową
 • Macica znajduje się nad pęcherzem, zwykle około 7 cm odpowiada za funkcję rozrodczą u kobiet
 • Jajnik Jest żeńskim narządem, w którym komórki płciowe są niezbędne do kontynuacji rodzaju
 • Gruczoł krokowy - męski narząd znajdujący się pod pęcherzem jest odpowiedzialny za wytwarzanie płynu wydzielniczego
 • Jajka - męski narząd płciowy, zlokalizowany w mosznie, tworzą komórki płciowe i hormony

Struktura ludzka: fotografia z napisami

Szczegółową strukturę narządów wewnętrznych i ich położenie względem siebie pokazano na rysunku z napisami.

Na jakie narządy wewnętrzne może cierpieć osoba?

W związku z bliskością narządów czasami trudno jest zlokalizować miejsce początku bólu, dlatego w żadnym przypadku nie należy podejmować samodzielnego leczenia. Przy pierwszych atakach bólu skonsultuj się z lekarzem. Aby ustalić przyczynę choroby, lekarz sprawdzi i może wysłać badanie ultrasonograficzne.

Diagnostyka USG pozwala szybko zobaczyć zmiany w narządach wewnętrznych i określić taktykę dalszego leczenia.

Znajomość umiejscowienia narządów własnego ciała pomoże ci szybko zdiagnozować każdy problem, który się pojawił, ale w żadnym wypadku nie powinieneś samoleczenia, powierzyć tę pracę profesjonalistom.

uziprosto.ru

Encyklopedia USG i MRI

Struktura prawidłowej ludzkiej jamy brzusznej

Jama brzuszna jest przestrzenią, w której funkcjonują ważne narządy. Anatomia człowieka potwierdza, że ​​ten system znajduje się pod przeponą. Gdy siedzenie żołądka, pęcherzyka żółciowego, śledziony, jelita oraz do aorty brzusznej i jego trzewny skrzydła jest naturalnym otoczki.

Cechy anatomii otrzewnej

Oprócz narządów zlokalizowanych wewnątrzotrzewnowo, narząd pozaotrzewnowy są obecne w przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wątroby, nerek, moczowodów i gruczołów nadnerczy.

Wyżej wspomniana warstwa trzewna pokrywy otrzewnowej częściowo dotyka dwóch przestrzeni okrężnicy. Te narządy wewnętrzne są zlokalizowane mezoretykalnie.

Struktura oddziału brzusznego z reguły implikuje wielopoziomową różnicę ze strony specjalistów, dlatego lekarze często dzielą przestrzeń wewnętrzną na trzy piętra.

Struktura pierwszego, najwyższego, zawiera kilka podsekcji:

 • woreczek wątrobowy;
 • lukę wcześniactwa;
 • worek farszu.

Bez względu na płeć osoby, anatomia tej części otrzewnej nie różni się między ciałem kobiety i mężczyzny. Tak zwana torba wątrobowa dotyka prawej strony gruczołu, a nieco głębiej można znaleźć elementy układu wydalniczego ciała i jednego z nadnerczy.

We własnej przestrzeni trzustkowej szczeliny jamy brzusznej znajduje się także kilka ważnych narządów, w tym śledziona, żołądek i obszar lewej wątroby.

Oddział, zwany workiem dławika, jest także jamą i komunikuje się z przestrzenią otrzewnową przez nieprzeniknioną dziurę. Górny koniec worka jest oddzielony tylną częścią wątroby, od strony wewnętrznej warstwy wewnętrznej - miejscem "tandem" wątroby i dwunastnicy, którego dolną granicą jest dwunastnica, a boczną granicą jest błonnik.

Mediana sekcji otrzewnej

Drugie piętro (lub środek) jest trudne do rozważenia. Można to zrobić tylko w przypadku podniesienia poprzecznej okrężnicy i dużej sieci. Warunkowo ten podział jamy brzusznej ma podział na mniejsze obszary. W tej części znajdują się 4 strefy podzielone przez rosnącą i malejącą stronę jelita grubego i krezki jelita cienkiego.

Struktura środkowego piętra otrzewnej implikuje również obecność dwóch bocznych kanałów - zatok krezkowych. Do tylnej ściany brzucha fałd surowiczy łączy się z jelita cienkim, tworząc tak zwany rdzeń krezki u podstawy przywiązania. Zwykle długość tej anatomicznej formacji nie powinna przekraczać 17 cm.

Warto zauważyć, że sama krezka jest nierównomierna. Biorąc początek z drugiego kręgu w okolicy lędźwiowej grzbietu, kończy się przy biodrowej depresji po prawej stronie. Krezina jest nieodzowną częścią jamy otrzewnowej, ponieważ zawiera zakończenia nerwowe, węzły chłonne i naczynia krwionośne.

Główne różnice między strukturą otrzewnej u kobiet i mężczyzn

Struktura dolnych narządów jamy brzusznej jest bezpośrednio zależna od płci. Anatomia tego układu wynika z położenia w przestrzeni miednicy. Jak już wspomniano, powłoka cienkiej powłoki powierzchni wszystkich narządów wewnętrznych służy jako swoista osobliwość dla otrzewnej.

Serous to struktura łącząca, dzięki której skorupa ma możliwość specyficznego wchłaniania. Wytwarza również naturalny środek smarujący: zmniejsza się tarcia narządów w międzybłoncu, więc osoba ta nie odczuwa nieprzyjemnych wrażeń w określonym obszarze ciała. W tym przypadku, w przypadku rozwoju procesu zapalnego, na przykład z powodu infekcji narządu, może pojawić się ostry zespół bolesny.

Obecność wewnętrznych narządów płciowych u kobiety znajdującej się w dolnej części jamy brzusznej wskazuje, że struktura tego działu ma swoje cechy. W szczególności obecność jajowodów, które mają połączenie z macicą, stanie się zauważalna dla obrazowania przez lekarzy podczas przechodzenia ultradźwiękowego badania otrzewnej. Wśród układu narządów płciowych u mężczyzn, podczas badania tego działu, można zobaczyć gruczoł krokowy. Nawiasem mówiąc, narządy otrzewnej w męskim ciele znajdują się w zamkniętej przestrzeni, ale u obu płci w każdym przypadku mają surową powłokę. Różnica występuje tylko w obszarze powierzchni filmu: błonnik może całkowicie pokryć wnętrze lub częściowo.

Czym jest żołądek?

Pomimo dość bliskiego znalezienia dwóch podziałów - brzusznego i klatki piersiowej - nie występuje również tarcie między nimi. Anatomia narządów ludzkich pozwala nam nie odczuwać niewygodnych odczuć kosztem osobliwości ich fizjologii: pokrycie nabłonka i błony surowiczej w tym przypadku należy do głównych zalet.

Układy narządów obu wnęk rozdzielono przeponą. Jak już wspomniano, górna granica otrzewnej jest zamknięta przez żołądek, którego wielkość zależy od objętości umieszczanej żywności. Organ ten pełni jedną z głównych funkcji trawienia, ponieważ białka są trawione w worku żołądkowym, woda jest wchłaniana, po czym nadchodzące składniki pokarmu mieszają się i przechodzą do jelita.

Szybkość i jakość procesu trawienia jest w dużej mierze określona przez kilka czynników:

 • pojemność komory żołądkowej;
 • ludzki wiek;
 • jego płeć;
 • funkcjonalność i wydajność ciała;
 • obecność lub brak patologii.

Cechy struktury worka żołądkowego

Norma napełnionego żołądka ma kształt gruszki, objętość jego wypełnienia u osoby dorosłej nie powinna przekraczać jednego litra. Tymczasem przy nadmiernym spożyciu żywności i płynów wskaźnik może wzrosnąć do prawie 4 litrów, a lokalizacja narządu znacząco się zmieni. Przepełniony żołądek może zejść nawet do linii górnych kości miednicy, do pępka.

Należy zwrócić uwagę na strukturę żołądka, który ma:

 • obszar wprowadzania;
 • dół - odźwiernik;
 • główne ciało;
 • Dno (reprezentuje wypukłość w sąsiedztwie przegrody przepony).

Wydzielanie soku żołądkowego, jak wynika z anatomią otrzewnej, ze względu na przewodach gruczołów w ściance korpusu. Gruczoły żołądkowe produkują kwas solny, dzięki czemu aktywowany jest pepsynogen (substancja fermentująca w składzie chemicznym soku żołądkowego) i pomaga najszybciej trawić produkty białkowe.

Cienkie i duże jelita: opis

Zawartość żołądka opuszcza komorę do jelita cienkiego, co z kolei kończy się płynnym przejściem do jelita grubego. W rzeczywistości ta część przełyku i jamy brzusznej jest najdłuższa. U osoby dorosłej jej wymiary osiągają 7 metrów długości i około 5 cm szerokości. Warunkowo, jelito cienkie zawiera podłużny i pusty komponent. Część jelita połączona z żołądkiem nazywa się dwunastnicą, jej wymiary mogą sięgać 30 cm.

Do tego jelita mają dostęp do przewodów żółciowych i trzustki. Okazuje się, że dwunastnica odgrywa równie ważną rolę w procesie trawienia, jak na przykład żołądek. W jego przestrzeni następuje podział wszystkich składników odżywczych i mikroelementów, które dostały się do organizmu pod wpływem działania soku wytwarzanego przez trzustkę. Przyswajanie i wchłanianie kwasów tłuszczowych pomaga żółcią, która wpływa również na napięcie jelitowe, intensywność perystaltyki.

I dwunastnicy wydalniczy wydajność ssania ze względu na obecność swoistych kosmków, struktura, w której wartość centralny należący ważkie naczyń limfatycznych. Wszystkie użyteczne składniki wchodzące do organizmu są absorbowane przez żylne i tętnicze naczynia włosowate znajdujące się po obu stronach naczynia.

Rozmiar jelita grubego jest prawie dwa razy większy niż dłuższego jelita cienkiego. Długość organu wynosi około 2 metrów, składa się z trzech sekcji, które nazywane są ślepymi, okrężnymi i odbytniczymi. Ta ostatnia jest ostatnim obszarem jelita grubego w jamie brzusznej. Kończąc w obszarze krokowym, ma długość około 15-20 cm.

Jak wygląda trzustka i wątroba w ciele?

Jednym z najważniejszych gruczołów w ludzkim ciele jest trzustka. Jego ciężar wynosi często 100 gramów, długość 20 cm. - UŁOŻONEGO korpusu z tylnej strony żołądka i zawiera korpus, ogon i głowę. Struktura gruczołu oznacza obecność trzustki, która znajduje się na jej szerokości. Przez płaty do dwunastnicy dochodzi cały kompleks enzymów w soku trzustkowym. Ta funkcja rozszczepiania białek do aminokwasów, wykonywana przez trzustkę, jest nazywana egzokryną.

Osobliwością trzustki, w funkcjonowaniu ludzkiego brzucha, jak to jest stężenie określonej ilości komórek gruczołowych. Osobliwe skrzepy produkują insulinę. Przyjmowanie tego hormonu we krwi wpływa na zdolność do pracy wątroby i zatrzymywanie cukru. Kiedy obniża się poziom insuliny, zwiększa się ryzyko rozwoju cukrzycy, ponieważ wzrasta stężenie cukru we krwi.

Największym gruczołem w ludzkim ciele jest wątroba - jego masa u osoby dorosłej może sięgać półtora kilograma. Znajduje się w górnej części jamy brzusznej po prawej stronie obok przepony. W środku korpusu pomocniczego oddziela się, który jest w zbiorniku - pęcherzyka żółciowego, który jest potrzebny do zebrania żółci, wątroba generowane w sposób ciągły. Przywołując wydłużony worek, może pomieścić do 80 mililitrów płynu żółciowego.